Genel Bilgiler

Bölüm Yönetimi

  • İktisat Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Selami Sezgin
  • İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi. Adem Açar
  • İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi. Semih Serkant Aktuğ

Bölüm Öğretim Elemanları:

  • Prof. Dr. Arzdar Kiracı
  • Prof. Dr. Hüseyin Gazi Özhan
  • Doç.Dr Burçak Polat
  • Dr. Öğr. Üyesi Arif Güller
  • Araş. Gör. Gizem Şimşek Açar
  • Araş. Gör. İsmail Süleymanoğlu
Arş. Gör. İSMAİL SÜLEYMANOĞLU
Güncelleme : 30.01.2020 14:24:21