Etkinlikler

İstihdam Teşviki Paneli (05.10.2016)

Siirt Üniversitesi tarafından yürütülen ve Ticaret ve Sanayi Odasının eş-başvuru sahibi olduğu “Kayıtsız Kalmayın Projesi” kapsamında düzenlenen “Kayıtlı İstihdamın Teşviki” konulu panel  Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panele, Siirt Üniversitesi Rektör Yard. Prof. Dr. Galip Bakır, Defterdar Meral Dönmez, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekilleri Nedim Kuzu, Özgür Çalapkulu, İş-Kur Müdürü Ömer Aslan, TUİK Müdürü Yavuz Uyar, SGK  Müdürü Abdulcelil İlbaş,  TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversitemizin öğretim elemanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından başlayan panelin açılış konuşması Kayıtsız Kalmayın Projesi Proje Temsil ve İlzam Yetkilisi Nurullah Geyik tarafından yapıldı. Konuşmasında Projenin içeriğine ve beklenen sonuçlara değinmesinin ardından. Kürsüyü panelistlere bıraktı. 2. Oturumdan oluşan “İstihdam Teşviki Paneli”nin moderatörlüğünü Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arif Güller yaptı. Panelin 1. oturumuna ; “Kayıt Dışı Ekonomi” konusunda konuşmasını yapmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Bozdoğanoğlu, “Kayıt Dışı İstihdam” konusunda konuşmasını yapmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ, “İşletmeler Neden Kayıt Dışı İstihdama Gerek Duyar” konusunda konuşmasını yapmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birgül Uyan ve “Kayıt Dışı İstihdamda Almanya Örneği” konusunda konuşmasını yapmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Aslan’ panelist olarak katıldı. Devamı

Siirt Üniversitesinde Verimlilik Konulu Konferans Düzenlendi. (11.05.2015)

Siirt Üniversitesinde Verimlilik Konulu Konferans Düzenlendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel BİRİNCİ tarafından ‘Verimlilik’ konulu bir konferans verildi.

Prof. Dr. Yüksel BİRİNCİ’nin konuşmasında: “Günümüzde küresel ekonomik düzende kurum ve kuruluşların ortaya koydukları değerlerin büyük bir kısmı elle tutulamayan değerlerden oluşmaktadır. Ayrıca patent, marka ve fikri-sınai mülkiyet hakları gibi kavramlar daha fazla önem kazanmaktadır. Değer üretmenin yolu sabit varlıkları yönetmekten değil özellikle bilgi temelli stratejiler vasıtasıyla sabit olmayan varlıkları yönetmekten geçmektedir. Nitekim dünyamız da artık bilgi çağına evrilmiş durumdadır.

Rekabet, bilgi çağında başarıyı yakalamak isteyen kurumlar ve kişiler için dikkat çekici bir faktördür. Küresel rekabet kavramı sıklıkla vurgulanır olmuştur. Küresel rekabette başarı için de verimlilik üzerinde durmak gerekmektedir. Verimlilik kaynakları israf etmemek, daha çok üretmek, doğru zamanda doğru işleri yapmak, yenilik ortaya koymak ve uluslararasılaşmak gibi farklı olguları kapsamaktadır. Verimlilik işletmeler, kurumlar ve kuruluşlar için hayatta kalabilmeyi ifade eder. Verimlilik, ülkelerarası rekabeti göstermesi açısından önemli bir kavramdır.” dedi. Devamı


Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 19.02.2017 11:33:51